Turfiskaren testar små tjärn i Värmland

Turfiskaren testar små tjärn i Värmland

Under en Värmlandstur i augusti så ville vi på turfiskaren undersöka lite olika fiskeförhållande och, kanske ännu viktigare, fiskeplatser.

De små tjärnen i södra delarna av Glaskogens naturreservat erbjöd en väldigt vacker fiskemiljö. De fanns gott om vägar, både för bilburna och vandrare, att ta sig fram på. Trots att det var lätt att ta sig runt bland tjärnen var det ändå relativt folktomt.

De flesta tjärnen hade väldigt lite vass. Däremot hade de flesta mycket stenig botten och detta, tillsammans med att de va grunda, gjorde de svårfiskade.